Reklama
Domů » Žďársko » Děti a dospělí na Žďársku navštěvují sportovní, kulturní i vzdělávací kroužky

Děti a dospělí na Žďársku navštěvují sportovní, kulturní i vzdělávací kroužky

Září bylo tradičně měsícem zápisu volnočasových kroužků. Také na Žďársku měli děti i dospělí z čeho vybírat. V rámci svého volného času momentálně navštěvují třeba sportovní, kulturní nebo vzdělávací kroužky. Velké oblibě se těší fotbal, florbal, keramika, power jóga, pilates, hra na hudební nástroje či výuka cizích jazyků.


Foto: Pixabay.com

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ JSOU SPORTOVNÍ A UMĚLECKÉ KROUŽKY

Mezi dětmi i dospělými jsou nejpopulárnější sportovní a umělecké kroužky. Mimoškolní aktivity přitom nabízejí základní školy, mateřské školy, domy dětí a mládeže, střediska volného času nebo základní umělecké školy.

Ve Žďáře nad Sázavou nabízí nepřeberné množství aktivit například středisko volného času Active. Lidé všech věkových kategorií chodí do žďárského Activu na taneční, sportovní a pohybové kurzy, centrum nabízí rovněž výtvarné, přírodovědné nebo hudební kroužky. Novinkou pro letošní rok je třeba sebeobrana Win Chun nebo kroužek NERF pistole.

Žďárské středisko volného času Active má dále ve své nabídce několik počítačových kurzů, a to převážně pro děti.  „Dítě by si mělo podle mého názoru osvojovat práci na počítači zhruba od první třídy základní školy. Děti a jejich rodiče totiž musí počítat s tím, že práce s počítačem po nich bude později požadována prakticky všude,“ tvrdí Jan Revay, který ve žďárském středisku volného času Active vede několik počítačových kroužků pro děti.

Lidé starší patnácti let mohou v rámci svého počítačového koníčku zavítat také do Herny virtuální reality ve Žďáře nad Sázavou. V této herně si mohou vyzkoušet herní tituly od akčních a logických her až po virtuální turistiku.

KROUŽKY NABÍZÍ I SRDÍČKO

Zájmové kroužky pro děti, anebo dopolední programy pro rodiče s dětmi má ve své nabídce také žďárské Srdíčko. To například pro děti nabízí kroužek Zpívánky, Angličtinu pro předškoláky, klub Brouček nebo přípravu na školní docházku pro budoucí prvňáčky Než půjdu do školy.

„Rodiče se k nám mohli se svými dětmi podívat během týdne otevřených dveří, který jsme měli od 18. do 25. září, vyzkoušet si jednotlivé aktivity, seznámit se s lektorkami i provozem centra,“ říká vedoucí Srdíčka Kateřina Šalandová.

KROUŽEK PŘIZPŮSOBENÝ SCHOPNOSTEM DÍTĚTE

Pokud se coby rodič rozhodnete přihlásit své dítě do oddílu či kroužku je důležité, abyste věnovali trochu času jeho výběru. „Rodiče by se s organizací a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat. Také se kroužek snažte přizpůsobit povaze a schopnostem dítěte,“ radí předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan Burda.

Mnoho rodičů má pocit, že dopad kroužku na dítě není na první pohled zřejmý.  „Zapojení se do nového kroužku je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit,“ pokračuje Jan Burda.

DO KROUŽKŮ NECHODÍ TŘETINA DĚTÍ

Podle mezinárodního průzkumu agentury Ipsos do kroužku nechodí zhruba jedna třetina českých dětí. Další dvě třetiny českých rodičů své děti do kroužků posílají, neboť mimoškolní aktivity dětí v kroužcích vnímají jako důležitou součást vzdělávání a výchovy.

Z výsledků tohoto průzkumu dále vyplývá, že takřka polovina českých rodičů (47 procent) posílá své děti do sportovních kroužků. Autoři průzkumu také uvádějí, že polovina českých rodičů platí měsíčně za organizované aktivity dítěte víc než 250 korun.

Podle odborníků hrají kroužky důležitou roli také při formování osobnosti dítěte a při předcházení šikaně. „Prevence sociálně patologických jevů je v Česku realizovaná typicky právě formou volnočasových aktivit. Cílem preventivních aktivit je rozvoj pozitivního sociálního chování, motivace ke zdravému životnímu stylu a posilování ochranných faktorů osobnosti,“ uvádí sociální pedagožka Dana Knotová z Masarykovy univerzity v Brně. Děti by se podle ní měly při mimoškolních aktivitách zlepšovat v sebehodnocení, sebeovládání, zvládání zátěže i v respektování druhých.

 

ANKETA: DO JAKÝCH KROUŽKŮ CHODÍ VAŠE DĚTI? 

Igor Martínek, 42 let, strojní inženýr, Žďár nad Sázavou

Nechali jsme děti, ať si samy vyberou. Jelikož jsou hudebně nadané, již několikátým rokem chodí do místní zušky.

Alena Ticháčková, 39 let, účetní, Nové Město na Moravě

Mám dvě děti, každé z nich chodí do dvou kroužků. Víc bych považovala za zbytečné přetěžování. Dcera hraje na klavír a chodí do mažoretek, syna zase baví fotbal a jazyky.

Petra Opatřilová, 43 let, dělnice ve výrobě, Bystřice nad Pernštejnem

Má dcera má ráda pohyb, proto každý týden chodí na zumbu. Když mi to zrovna vyjde, ráda se k ní přidávám a sportujeme společně.

 

Alena KlimkováDoporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek