Reklama
Domů » Žďársko » Sečení či nesečení travnatých ploch: Aktuální téma č. 1 ve Žďáře nad Sázavou

Sečení či nesečení travnatých ploch: Aktuální téma č. 1 ve Žďáře nad Sázavou

Žďárská radnice se od začátku tohoto týdne intenzivně zabývá problematikou sečení travnatých ploch. Toto téma je v současnosti živé nejenom v rámci městského úřadu, ale rovněž mezi občany, kteří upozorňují na problémy v této oblasti.


 

„Vedoucí odboru komunálních služeb Dana Wurzelová nás seznámila se stávajícím vývojem sečení travnatých ploch ve městě.  Firma je ve městě prvním rokem a podle zkušeností odboru ještě nezná plně všechna úskalí sečení trávy, které probíhá na úctyhodných 120 hektarech zelených ploch. Pro tyto věci sice máme určité pochopení, avšak nebudeme slevovat z toho, aby sečení probíhalo v dohodnutém režimu a v kvalitě, kterou obyvatelé Žďáru očekávají.  To je pro nás naprosto zásadní,“ shrnul výstupy z jednání rady města starosta Zdeněk Navrátil. „Situaci řešíme intenzivně každým dnem a důrazně upozorňujeme dodavatele, aby si plnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy,“ doplnil Navrátil.

Radnice se snaží reagovat i dalšími opatřeními v rámci krizového managementu. „Vybraný pracovník odboru komunálních služeb je firmě GFP service, s.r.o. denně k dispozici, aby jí pomohl optimalizovat a urychlit postup prací v prostředí města. K dispozici má dodavatel rovněž několik pracovníků, které město zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací,“ vysvětlil v této souvislosti místostarosta Josef Klement.

Radní se shodli, že nelze nechat bez adekvátní odezvy řadu oprávněných připomínek, které dostávají od občanů. Firma GFP service, s.r.o., dostala opakovaně příležitost, aby napravila vady v kvalitě a termínech sečí. I když je pro město úspora na ceně téměř poloviční oproti minulému dodavateli, tak plnění smluvních závazků, kvality a termínů, zůstává prioritou. Další prodlevy a nedostatky v kvalitě práce už tedy radní odmítli tolerovat. „Pokud by se situace v této oblasti v průběhu následujících 14 dnů zásadně nezlepšila, jsme připraveni uplatnit veškeré nástroje vyplývající ze smluvního vztahu,“ doplnil místostarosta Josef Klement. Radní si vyžádali od úřadu také zlepšení informovanosti občanů na webu a Facebooku města tak, aby občané měli aktuální přehled, kdy a kde se bude sekat. Situací ohledně sečení travnatých ploch se bude rada města opětovně zabývat na svém jednání 26. června 2017.

Žďárská radnice upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že dodavatel neplní a není schopen plnit termíny sečí dle objednávek města, navrhl následující harmonogram pro nejbližší období:

 Do 15. 6. 2017: u divadla, dokončení Přednádraží

Do 17. 6. 2017: Vodojem – běží, Vysočany, U Hrázek, Nová, Lesní, Srázná

Do 20. 6. 2017: Brodská, Jamská, Klafar, II. Intenzitní třída včetně Barákovy, Malé, U Jezu

Do 30. 6. 2017: IV. Intenzitní třída: cyklostezka k Pilské nádrži, na Radonín, Zelená hora, Vodárenská, Chelčického, u Žďasu, Smíchov, ostatní zbytkové plochyDoporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek