Reklama
Domů » Žďársko » Údržba městské zeleně ve Žďáře nad Sázavou: Jaký je postoj města?

Údržba městské zeleně ve Žďáře nad Sázavou: Jaký je postoj města?

Situace kolem údržby městské zeleně v současné době není uspokojivá. Na městský úřad chodí stížností od občanů, živě se diskutuje i na sociálních sítích. Jaká jsou skutečná fakta? Jak městský úřad postupuje a kdy bude město kompletně posekáno? Na tyto a další otázky odpovídalo vedení města Žďáru nad Sázavou a pracovníci odboru komunálních služeb, kteří průběh prací v oblasti sečení dozorují.


 Jak je město v současné době spokojeno se sečením městské zeleně a s novým dodavatelem?

V současné době opravdu spokojeni nejsme. Pracovníci odboru komunálních služeb důsledně kontrolují provádění zadaných prací, jejich kvalitu, ale i termíny. Vytýkáme dodavateli zjištěné nedostatky a samozřejmě žádáme jejich nápravu. Nejsme spokojeni s nasazenými kapacitami a opakovaně dodavatele žádáme o jejich posílení. Dodavatel slíbil, že kapacity, jak personální, tak materiální posílí, ale prozatím se nepodařilo dosáhnout uspokojivého stavu.

 Kdo o městskou zeleň ve Žďáře nad Sázavou pečuje?

Péče o zeleň se dělí mezi dvě firmy. Firma GFP service se zabývá výhradně sečením téměř 120 hektarů travnatých ploch. Firma Purum pak zastává údržbu ostatní zeleně. Výběrové řízení na dodavatele těchto služeb proběhlo již vloni, práce začaly na podzim. Kritériem soutěže byla cena, s tím, že nabídku mohl podat pouze uchazeč, který splnil kvalifikační předpoklady zohledňující odbornost, vybavení a reference.

 Kde vidí město v současnosti největší problém?

Dodavatelem nasazené kapacity nejsou, za současného stavu vegetace a dle zkušenosti odboru komunálních služeb, dostatečné. Materiální vybavení firmy je sice kvalitní, ale chybí především ruční sekáči a lepší organizace práce. Počty sekáčů ve smlouvě ošetřeny nejsou. Počet techniky byl specifikován ve výběrovém řízení. Ve smlouvě není ukotveno, s kolika stroji musí v jaký čas firma pracovat. Nejde ani tak o počty strojů, jako spíše o organizaci práce a počty pracovníků a jejich nasazení v době bujné vegetace. Myslíme si, že v případě, kdy by si dodavatel systematicky rozvrhl práce na celé město od zahájení prací po zimě, nemuselo k této situaci zřejmě vůbec dojít.

 Jaký je aktuálně stav sečení?

Podle informací od dodavatele z poloviny června by do 20. června mělo být posekané celé město. S tím, že intenzitní třídy I. a II. již o druhé. Tento termín se netýká pouze ruderálních ploch, které by měly být dokončeny do 30. června 2017.

Kam se mohu obrátit v případě problémů spojených s údržbou městské zeleně?

V případě jakýchkoli dotazů, či ohlášení problémů týkajících se údržby zeleně se obracejte na Městský úřad na odbor komunálních služeb, tel. 566 688 185, nebo na e-mail zelen@zdarns.cz. Dále můžete využít komunikačního kanálu DOTAZOVNA, na webových stránkách města, majitelé chytrých mobilních telefonů pak v každém případě mohou využít aplikaci Lepší místo.cz.Doporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek