Reklama
Domů » Vysočina » Výměna kotle na uhlí a dřevo je aktuálnější, než se zdá. Využít můžete i kotlíkové dotace

Výměna kotle na uhlí a dřevo je aktuálnější, než se zdá. Využít můžete i kotlíkové dotace

Výměna starého kotle na tuhá paliva za nový model může být pro mnohé majitele nemovitostí mnohem aktuálnější, než si možná myslí. Podle nového zákona o ochraně ovzduší musí v českých domácnostech od 1. září 2022 kotle na uhlí či dřevo splňovat parametry alespoň 3. emisní třídy nebo vyšší. Od tohoto data bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy zakázán, Ministerstvo životního prostředí hrozí pokutou až 50 tisíc korun. Pokud se vás tento problém týká, můžete využít i kotlíkové dotace Kraje Vysočina. Na Vysočině momentálně probíhá druhá vlna kotlíkových dotací, další (poslední) výzva by měla být zveřejněna na podzim roku 2019.


Jak vybrat kotel na tuhá paliva

Topit elektřinou, plynem, nebo tuhými palivy? Pokud jste se rozhodli pro tuhá paliva, i tak byste si měli ujasnit, přesně které palivo použijete k výhřevu svého domu. Ve hře jsou pelety, uhlí i dřevo.

„Naše zkušenosti jsou takové, že by zákazníci chtěli kotel na kombinaci všech paliv. To však nemůžu doporučit. Každé palivo vyžaduje odlišnou technologii spalování a napojení kotle na topnou soustavu. Univerzální kotel sice umí spalovat více paliv, žádné ale tak kvalitně jako kotel specializovaný,“ vysvětluje František Dočekal ze žďárské společnosti EkoScroll.

Podle jeho slov jsou také přímo kombinované kotle na uhlí a pelety lépe přizpůsobené pro spalování uhlí, pelety jsou u těchto kotlů brány jako náhradní palivo. Většina výrobců právě z toho důvodu vyrábí zároveň kotle určené pouze pro spalování pelet.

„Kotle na ruční přikládání dřeva nemají regulaci výkonu oproti kotlům automatickým, a proto musí být podle nové legislativy napojeny na akumulační nádrž. Proto je tak důležité mít vybrané preferované palivo,“ doplňuje Dočekal.

V případě kotle na tuhá paliva nejsou důležité pouze jako technické parametry. „Pokud chcete, aby bylo vytápění vaší domácnosti co nejefektivnější, zamyslete se před samotným výběrem kotle nad tím, jak často jej budete během roku používat. Je důležité myslet i na potenciál možností jeho úprav a zapojení, dále na jeho umístění, kvalitní obsluhu a v neposlední řadě i dobrovolné dodržování kvality a druhu paliva,“ říká ekolog Petr Měchura.

Na co si dát obzvlášť pozor

Při výběru kotle na tuhá paliva je obzvlášť důležité zvolit jeho odpovídající výkon. V tomto případě vám poradí instalatérská firma nebo projektant. Dále byste měli vědět, zda má výrobce ve vašem regionu zajištěný servis.

„V moderních kotlích jsou elektrické motory, řídicí jednotky, teplotní čidla, ventilátory a jednoho dne bude servis potřeba. Určitě je lepší vybrat kotel od českého výrobce kvůli dostupnosti náhradních dílů. U kotlů z dovozu s tímto bývá problém. Dovozce kotlů změní činnost podnikání, začne prodávat něco jiného a zákazníci nemohou potom sehnat náhradní díl a kotel mají v zimě odstavený i několik týdnů,“ tvrdí František Dočekal.

Nápovědou před výběrem kotle vám mohou být i reference od uživatelů, které najdete například v diskuzích na odborném webu www.tzb-info.cz.

Kotle na tuhá paliva určené k výměně

Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od 1. září 2022 provozované kotlů na uhlí či dřevo splňovat parametry alespoň 3. emisní třídy. Kotel 1. emisní třídy přitom škodí životnímu prostředí nejvíce, a kotel 5. emisní třídy nejméně.

Od roku 2014 nesmějí být kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy uváděny na trh, od roku 2018 se mohou prodávat pouze kotle minimálně 4. emisní třídy a od roku 2020 pouze kotle 5. emisní třídy a zároveň musí  splňovat evropskou směrnici o EKODESIGNU. Z toho vyplývá, že majitelé kotle 1. a 2. emisní třídy budou muset brzy přistoupit k jeho výměně.

„Údaje o počtu kotlů určených k výměně se liší. Nejoptimističtější odhad hovoří o 150 tisících kusech  kotlů. Lidé kteří se touto problematikou nezabývají se domnívají, že se jich tento problém netýká, což je omyl,“ říká František Dočekal z EkoScrollu.

Zákon o ochraně ovzduší tedy vyžaduje, abyste lidé měli doma kotel, který splňuje stanovené emisní parametry. Nové požadavky na kotle souvisí s tím, že Česká republika má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím.

„Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v Česku významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až z 90 procent,“ podotýká mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Kotlíkové dotace

Pokud chcete ve svém domě vyměnit nevyhovující kotel za moderní způsob vytápění, můžete požádat o příspěvek v rámci kotlíkových dotací. Druhá vlna kotlíkových dotací v Kraji Vysočina byla vyhlášena 19. září 2017.

„K 26. dubnu 2018 podalo žádost o kotlíkové dotace zhruba 2 530 zájemců. V rámci druhé vlny se ale dostane asi na 2 480 z nich. Poslední výzva na kotlíkové dotace na Vysočině by však měla být zveřejněna na podzim roku 2019,“ upozorňuje Martin Sklenář z Bohdalova, který zpracovává žádosti o kotlíkové dotace.

Na další vlnu kotlíkových dotací je svými kotli připravena například žďárská společnost EkoScroll. Z její nabídky jsou na kotlíkové dotace vhodné jak kombinované kotle na uhlí a pelety, tak kotle určené výhradně na spalování pelet.

„Na kotlíkovou dotaci nabízíme dva typy kotlů, které jsou schváleny Ministerstvem pro životní prostředí. Kotle ALFA jsou kombinované kotle na uhlí a pelety  a kotle BETA jsou určeny pouze pro spalování pelet.  Kotle ALFA máme pro kotlíkovou dotaci připraveny o výkonech 19, 25, 28, 32 a 38 kW. Kotle BETA o výkonech 14, 18, 25, 28 a 37 kW,“ vyjmenovává František Dočekal

 Doporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek