Reklama
Domů » Žďársko » Žďárská radnice chce znát názor občanů na rozvoj centra města

Žďárská radnice chce znát názor občanů na rozvoj centra města

Ve Žďáře nad Sázavou dochází v průběhu let k různým opravám, rekonstrukcím a revitalizacím jednotlivých oblastí užšího či širšího centra města. Žďárská radnice nyní přichází se Strategií Centrum, v rámci níž budou mít důležitý hlas také občané města. Jejich role začíná 7. března a budou se moci vyjádřit do poloviny května.


Foto: Pojdmedelatmesto.cz

„Tato Strategie se snaží nalézt cestu, kdy a jak revitalizovat jednotlivé části centra města. V uplynulých letech proběhla rekonstrukce náměstí Republiky, Havlíčkova náměstí a navazujícího prostranství náměstí Republiky. V roce 2017 proběhla architektonická soutěž na Nádražní ulici. Vyvstala otázka, jak pokračovat v úpravách a rekonstrukcích samotného centra města,“ popisuje genezi současného plánu městský architekt Zbyněk Ryška.

Aby se občané mohli vyjádřit, bylo centrum města rozděleno na jednotlivé části – lokality. Lokalita je územní jednotka, která splňuje ve vymezeném prostoru přibližně stejný architektonický a urbanistický charakter zástavby a veřejných prostranství a časové období vzniku. Takových lokalit je nyní jedenáct.

„Strategie Centrum odstartujeme v polovině března. Následně budou občané po dva měsíce vyjadřovat své preference ohledně lokalit, které by město mělo rekonstruovat přednostně. V červnu se s výstupem seznámí rada města a navrhne zastupitelstvu zapracovat výstupy celé strategie do plánu rozvoje města,“ doplnil starosta města Zdeněk Navrátil.

Hlasování bude probíhat pomocí hlasovacích lístků, které občané najdou ve Žďárském zpravodaji nebo u hlasovacích uren (Městská úřad, Relaxační centrum, Knihovna M. J. Sychry, Poliklinika) nebo elektronicky přes formulář na webu města. V hlasování budou moct vyjádřit podporu třem lokalitám.

„Vycházíme z naší dobré zkušenosti s hlasováním v participativním rozpočtu. Není třeba vymýšlet tedy nějaké nové mechanismy. Vyjádřit se opět mohou obyvatelé Žďáru nad Sázavou starší 15 let,“ dodává závěrem Navrátil.Doporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek