Reklama
Domů » Žďársko » Žďárské vrchy jsou útočištěm vzácných zvířat, ojediněle se sem zatoulá rys nebo i vlk

Žďárské vrchy jsou útočištěm vzácných zvířat, ojediněle se sem zatoulá rys nebo i vlk

Žďárské vrchy jsou územím bohatým na chráněné druhy živočichů. V této oblasti žije například čáp černý, krkavec velký, sýc rousný, kulíšek nejmenší, vrápenec malý, netopýr černý, rejsek horský, hraboš mokřadní, mlok skvrnitý nebo modrásek bahenní. Vedle běžných druhů zvěře se zde také vyskytuje původní populace jelena evropského. Do Žďárský vrchů se rovněž ojediněle zatoulá rys ostrovid a – jak ukazuje případ z loňského roku – také vlk obecný.


Návrat vlka téměř po 190 letech

V prosinci loňského roku se téměř po 190 letech se v CHKO Žďárské vrchy podařilo doložit výskyt vlka obecného. Jeho pohyb zdokumentovala fotopast místního myslivce a následně pobytové znaky ověřila zooložka Hnutí Duha Olomouc Barbora Turbaková.

„Hnutí Duha Olomouc a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR získaly informace o pohybu vlka od místního myslivce, jehož fotopast vlka zachytila. Následné stopování v terénu doložilo další pobytové znaky, jako je typická stopní dráha na sněhu a také čerstvý vlčí trus,“ uvedl tiskový mluvčí Hnutí Duha Jan Piňos.

Poslední vlk byl přitom ve Žďárských vrších v katastru obce Vojtěchov zastřelen 2. ledna 1830, jeho vycpanina byla následně vystavena na hradě Pernštejně. Podle odborníků je v současné době České republika spíš křižovatkou, na které se objevují vlci z různých evropských lokalit. Zásadní bariérou jejich přesunu je ovšem dálnice D1.

„Překážkou rychlejšího osídlování naší krajiny velkými šelmami je pytláctví i  hustá silniční síť, na Vysočině je to především téměř neprůchodná dálnice D1. Ta se v minulosti stala osudnou například pro rysa a vlka. Podobné údaje i další pozorování naznačují význam Vysočiny pro dálkové přesuny velkých savců. Tato zvířata tady ale mohou najít vhodná místa i pro trvalý výskyt,“  podotknul ředitel CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Hmyz typický pro jižní země

Migrují nejen velké šelmy, na Vysočině se rovněž potkáte s hmyzem typickým pro jižní země. Pracovníci CHKO Žďárské vrchy například letos mapují výskyt kudlanky nábožné ve Žďárských vrších. Na svých oficiálních facebookových stránkách dokonce zveřejnili výzvu s žádostí o pomoc. „Pokud jste potkali kudlanku, napište nám do komentářů místo (souřadnice), datum a případně i počet jedinců,“ vyzvala veřejnost mluvčí CHKO Žďárské vrchy Kateřina Machová.

I když je kudlanka nábožná teplomilný hmyz, začala se v posledních letech šířit také do chladnějších oblastí s vyšší nadmořskou výškou. Ve Žďárských vrších ji zoologové poprvé zaznamenali v roce 2007, nálezy tohoto druhu byly zpočátku spíš náhodné a ojedinělé. Nyní však lze ve Žďárských vrších mluvit o stabilních kudlančích populacích.

Škody způsobené chráněnými živočichy

Bobr evropský, vydra říční nebo kormorán velký. To jsou chráněné druhy živočichů, které způsobují hospodářům nemalé škody. Kraj Vysočina se tyto škody snaží kompenzovat, v posledních letech se vyplácené částky týkaly hlavně škod, které způsobila vydra říční. V loňském roce přitom náhrady putovaly celkem k 74 žadatelům, a to v celkové výši 2,3 milionu korun.

S chráněným bobrem evropským, který žije na Vysočině, se můžete potkat i v CHKO Žďárské vrchy. Tento chráněný živočich ovšem zatím větší problém hospodářům nedělá. Krajský úřad jim za škody způsobené činností bobrů vyplatil v loňském roce teprve druhou náhradu v částce 31 tisíc korun. První náhradu kraj poskytl v roce 2011. Pro zajímavost, náhrady pokaždé putovaly k žadatelům z Třebíčska.

„Bobři se zatím ve větší míře nedostávají na rybníky, zůstávají na vodních tocích,“ podotknul ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. Scénáře, jak budou bobři rušit rybníky, se podle něj zatím nenaplňují. „Na Vysočině máme jenom asi dva tři případy, kdy se bobři uchýlili na rybníky a dělají tam nějaké rozsáhlejší škody, narušují hráz a podobně,“ doplnil.

Bobři v minulosti na Vysočině žili, ale pak byli vyhubeni. Znovu se pak začali vracet proti proudu moravských řek. Jejich výskyt byl nejdřív zaznamenán na Třebíčsku, do povodí řeky Sázavy se podle Hlaváče dostali zhruba před deseti lety.

Neobvyklé dopravní značky

Na Vysočině se setkáte i s unikátními dopravními značkami, které mají na silnicích ochránit ohrožené druhy živočichů. Například od letošního května upozorňuje dopravní značka u národní přírodní rezervace Mohelenská step na Třebíčsku na výskyt chráněných syslů. Výstražný trojúhelník s obrázkem sysla doplňuje tabulka s nápisem „migrace syslů“. „Je to jediná schválená značka tohoto druhu v České republice,“ uvedla zooložka Jana Matrková.

Na Vysočině přitom najdete další neobvyklé značky, které jsou všechny oficiálně schválené a povolené. Značky vás v některých lokalitách upozorní, že byste si jako řidiči měli dát pozor například na žáby, vyobrazeny mohou být i další druhy ohrožených zvířat.

„Od ledna 2016 se mohou používat i symboly jiných ohrožených zvířat Jejich umístění na vozovku má však svá pravidla, nemůže si je vyrobit kdokoli. Tyto dopravní značky jsou vydávané se souhlasem vlastníka či provozovatele komunikace a policie. Žadatel musí vždy doložit, že se jedná o ojedinělou lokalitu, kde například v důsledku migrace zvířat docházelo k častým nehodám,“ vysvětlila vysočinská policejní mluví Jana Kroutilová.

Text: Alena KlimkováDoporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek