Reklama
Domů » Žďársko » ŽĎAS plánuje zvýšit mzdy i motivační odměny

ŽĎAS plánuje zvýšit mzdy i motivační odměny

Žďárská společnost ŽĎAS pokračuje  v aktivní politice zaměstnanosti. V roce 2018 dojde k dalšímu zvýšení mezd a rovněž se zvýší motivační odměny. ŽĎAS také podpoří jazykovou výuku či rozvoj znalostí zaměstnanců. To vše souvisí s dalším rozvojem společnosti a s cílem zvyšovat motivaci zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy na trhu práce.


Foto: ŽĎAS, a. s.

Společnost ŽĎAS získala v loňském roce řadu významných a prestižních zakázek. S tím, jak roste rozsah práce, a přibývají nové výrobní programy, souvisí také aktivní politika zaměstnanosti, čemuž se management s plnou podporou akcionáře, společnosti CEFC China, věnuje.

„Chceme, aby byl ŽĎAS moderní společností s dlouhodobou budoucností, a k tomu patří i kontinuální zlepšování podmínek zaměstnanců, nastavování zaměstnaneckých výhod a zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu práce v dlouhodobém horizontu. Chceme ocenit a motivovat naše zaměstnance a zároveň chceme, abychom měli co nabídnout novým zaměstnancům, kterých je v řadě odborných profesí nedostatek, a budeme rádi, pokud se rozhodnou pro ŽĎAS. Jsem přesvědčena, že jim dnes již máme co nabídnout,“ předsedkyně představenstva ŽĎAS Marcela Hrdá.

Již v loňském roce se podařilo postupně zvyšovat průměrnou mzdu, a to například zvýšením mzdových tarifů o 500 korun či zaváděním diferencovaných složek mzdy v průběhu roku. Jen za loňský rok tak byla ve firmě plošně navýšena průměrná hrubá mzda o více než 6 %, u výrobních profesí až o 11 %. U vybrané skupiny zaměstnanců došlo k navýšení od ledna 2018 o 500 korun. Zavedeny byly dále motivační odměny za přeplnění časové normy u profese obráběč či odměny za podané a realizované zlepšovací návrhy.

„Trend odměňování našich zaměstnanců za jejich práci pokračuje i letos. Nově zavádíme výplatu mimořádné roční odměny pro všechny zaměstnance firmy ve výši 8 tisíc korun na osobu. Podmínkou výplaty odměny bude splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti. Nově se navíc zavádí individuální odměňování zaměstnanců podle jejich podílu na plnění hospodářského výsledku divize nebo úseku, které bude postupně zaváděno během tohoto roku,“ uvedl generální ředitel společnosti Pavel Cesnek.

Zlepšování platových podmínek je výsledkem kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti a zástupci ZO OS KOVO ŽĎAS. „Kolektivní vyjednávání probíhalo ve třech jednacích kolech. Hlavním tématem odborové organizace byl mzdový růst a mzdová stabilizace zaměstnanců firmy obecně. V pátek 26. ledna došlo ke společné dohodě obou smluvních stran. Podpis kolektivní smlouvy pro rok 2018 se uskutečnil ve středu 14. února a její ujednání jsou platná od 1. ledna. Všechna ostatní ujednání kolektivní smlouvy uvedená v kolektivní smlouvě z roku 2017 jsou nedílnou součástí kolektivní smlouvy pro rok 2018 a zůstávají v platnosti v plném rozsahu,“ uvedl předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s., Rostislav Dvořák.

Společnost se mimo jiné zaměřuje i na nové benefity. Jedná se třeba o výraznou podporu jazykové výuky a rozvoje znalostí jak v oblasti tvrdých, tak měkkých kompetencí vybraných zaměstnanců.

Vedle aktivní politiky zaměstnanosti ŽĎAS také prohlubuje spolupráci se středním odborným školstvím v regionu s cílem podpořit jeho rozvoj, výuku odborných profesí a jejich praktickou přípravu pro trh práce. „Několika studentům VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou například hradíme stipendia. Hlásíme se k tradici, jakou střední odborné školství ve Žďáru má a v letošním roce plánujeme pod záštitou kraje další prohloubení této spolupráce, kdy chceme přípravu budoucích odborných profesí podpořit například tím, že se na jejich výuce budou podílet přímo naši mistři, aby jim byli schopni předat co nejvíce praktických zkušeností,“ dodal Pavel Cesnek.Doporučujeme
Reklama
Reklama

© 2015 HIT magazín | GraphicPrint - tvorba a optimalizace www stránek